Markkinoinnin merkitys

Hyvän tuotteen menestymisessä on erittäin tärkeää, että ihmiset alun alkaenkin tietävät tuotteen olemisesta olemassa. Jos tuotteen kehittely ja mahdollisesti yrityksen perustaminen ja muut suuret kulut ovat jo tuoneet lainaa, niin helposti tulee mieleen mahdollisuus säästää hyvän tuotteen markkinoinnissa. Tämä ei kuitenkaan ole viisas veto, sillä markkinoinnin voima on erittäin suuri, joten yhdistä lainasi, jotta pysyt kätevästi kartalla velkatilanteestasi ja pystyt hallinnoimaan sitä helpommin ja varmista, ettei yrityksen / tuotteen menestys tai menestymättömyys tule riippumaan ainakaan epäonnistuneesta markkinoinnista.

Miksi markkinointi kannattaa?

Mikäli yritys tai tuote ei tule täysin neitseelliselle maaperälle, joka on hyvin harvinaista, niin saman kaltaisia tuotteita on jo markkinoilla ja näin ollen monet potentiaaliset asiakkaat käyttävät jo kilpailijan palvelua tai tuotetta. Nämä mahdolliset asiakkaat pitää saada houkuteltua kokeilemaan uuden tulokkaan tuotetta tai palvelua ja tämä ei onnistu, ellei heitä tehdä tietoiseksi tällaisen olemassa olosta markkinoimalla. Samalla tavalla täysin uusia asiakkaitakin on mahdollista saada, mutta ne eivät välttämättä ole niin potentiaalisia kuin vastaavan kaltaiseen palveluun tai tuotteeseen jo tutustuneet.

Mitä erilaisia markkinoinnin tapoja on?

Perinteisistä markkinointitavoista sanomalehtiin, sarjakuviin ja aikakauslehtiin laitettavien ilmoitusten merkitys on digitalisoitumisen myötä himmentynyt valtavasti. Näiden levikki ei ole samaa luokkaa mitä takavuosina ja näin ollen niissä oleva markkinointimateriaalikaan ei tavoita samaa määrää ihmisiä, kuin joskus ennen. Suoraan postilaatikkoon tuotava mainosposti on suurelta osin mennyttä maailmaa, sillä monilla on laatikossa mainoskielto ja ne monet muutkin heittävät mainokset suoraan roskakoriin.

Televisiomainonta on perinteisesti nähty tehokkaana tapana markkinoida, mutta sekään ei ole aivan yhtä tehokas kuin ennen, nykyisin ihmiset katsovat sarjoja ja elokuvia paljon suoratoistona ja televisio-ohjelmatkin pystyy tallentamaan helpommin kuin ennen. Tallennetusta ohjelmasta sitten mainoskatkot kelataan helposti pois. Tällöin kallis mainos jää monelta alunperinkin näkemättä. Radion kohdalla mainoksia ei pysty skippaamaan, mutta radioa kuunnellaan lähinnä vain autossa ja työpaikoilla, joten tavoitettavuus ei ole optimaalinen. 

Internet on nykyään osa lähes jokaisen ihmisen jokapäiväistä elämää ja luonnollisesti se tarjoaa myös markkinointimahdollisuuksia. Erilaiset mainossuodatusohjelmat kuitenkin syövät sen tehoa ja joka tapauksessa markkinoijan täytyy olla erittäin hyvin tietoinen siitä, millaisia henkilöitä sivustoja käyttää.

Sponsorointi on yleinen markkinointitapa, esimerkiksi eri tapahtumien tai vaikkapa urheilijoiden tai urheiluseurojen. Näkyvyys on kyllä parhaimmillaan hyvää, mutta usein hyvin segmentoitunutta.

Perinteinen mainostauluilla tapahtuva mainonta onkin nyt nostanut päätään, mutta uudella twistillä. Nykyinen led-teknologia mahdollistaa suuret, upeat ja kohtuullisen huokeat näyttötaulut joiden sisällössä vain mielikuvitus on rajana. Tämä mahdollistaa myös mahdollisessa kivijalkaliikkeessä näyttävät ja huomiota herättävät värisommitelmat, jotka toimivat jo itsessään markkinointimateriaalina.

Mitä virheitä markkinoinnissa voi tehdä?

Markkinointi ei ole suoraviivaista, jos tuote on suunnattu enimmäkseen tietylle kohderyhmälle, niin markkinoinnissa tämä täytyy ottaa huomioon. Korkea tavoitettavuus ei riitä, mikäli se ei kohdistu haluttuun kohderyhmään, esimerkiksi televisiomainonnassa pitää ottaa huomioon se, minkä ohjelmien mainoskatkolla markkinoidaan ja sponsoroinnissa pitää huomioida sponsoroitavan kohteen kohdeyleisö. Markkinointiin on mahdollista onnistua tuhlaamaan suuret määrät rahaa jäämällä silti ilman tuloksia mikäli markkinointitapa on tuotteeseen tai palveluun nähden väärä ja markkinoinnista suuri osa suuntautuu yleisölle, jonka joukosta vain pieni osa on alunperinkään potentiaalisia asiakkaita. 

Toinen yleinen virhe on vääränlainen markkinointi, mikäli mainos ei jää mieleen, niin vaikutus ei välttämättä ole kovin suuri. Toisaalta liian ärsyttäväkään ei pidä olla. Tässäkin kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen, vaikka kuinka houkuttelevaa olisi suunnitella markkinointimateriaali itse.

Vastaa