Valotaide

Valotaide on visuaalisen taiteen muoto, jossa valo on määräävässä roolissa materiaalina tai teemana. Valotaiteessa valon laadulla on merkitys, eikä sen päätarkoitus ole näkyvyys

Rakennushankkeissa voi rakennettuja luoda valotaidetta rakentamisen tahdissa. Valotaidetta voisaan siten tullaan näkemään yleisillä alueilla, tonteilla ja rakennuksissa.

Erilaisilla valofestivaalien avulla taistellaan pimeän vuodenajan tuomaa ankeutta vastaan. Valotaide elää nousukautta sekä Suomessa että maailmalla

Valotaiteessa puhutaan myös valoinstallaatioista.

Kustannustehokas, moderni ja näkyvämpi vaihtoehto taidehankinnoille

Valoteoksia suunnittelee ja valmistaa kokeneet taiteilijat ja valotaiteilijat. Käytettävien teknisten ratkaisujen ja valojen valintaan vaikuttaa sekä itse teos että sen sijoituspaikka ja se, minkälaista visuaalista vaikutelmaa kulloinkin tavoitellaan.